Alarko Holding olarak sürdürülebilirliği vizyon ve misyonumuza paralel olarak ele alıyor, sürdürülebilirliğin Alarko Felsefesi’nden beslenmesini sağlıyoruz.

Alarko Holding olarak sürdürülebilirliği vizyon ve misyonumuza paralel olarak ele alıyor, sürdürülebilirliğin Alarko Felsefesi’nden beslenmesini sağlıyoruz. Bu bağlamda öncü ve saygın bir dünya şirketi olma vizyonumuzu, sürdürülebilirliğe ulaşma yolunda toplumsal ve çevresel fayda sağlamak için rehber olarak görüyor, ülkemizde ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sürdürülebilir fayda yaratmaya odaklanıyoruz.

Group 4944 (1)

Sürdürülebilirlik Çerçevemiz

 • Gezegen
  • 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımına sahip olmak
  • Her yıl biyoçeşitlilik ve doğa koruma çalışmalarına yapılan yatırımı %20 artırmak
  • 2030 yılına kadar Grup genelinde su tüketimini %50 azaltmak

 • İnsan ve Kültür
  • İstenmeyen çalışan devir hızını %8-11 aralığında tutmak
  • Yönetim Kurulundaki Kadın üye oranını %40'a çıkarmak
  • Çalışan bağlılığı skorunu 2030 yılına kadar %20 arttırmak
  • Toplumsal yatırım harcamalarını 2030 yılına kadar üç katına çıkartmak


 • Dijital Dönüşüm ve İnovasyon
  • Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge ve İnovasyon yatırımlarını 2030’a kadar %50 artırmak.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

2022 yılında çalışmalarına başladığımız sürdürülebilirlik stratejimiz ile uzun vadede değer yaratacağımız alanları öncelikli konularımızı esas alarak belirledik. Gezegen, İnsan ve Kültür, Dijital Dönüşüm ve İnovasyon başlıkları altında topladığımız öncelikli konularımızı bundan böyle uzun vadeli hedefler ile takip ediyoruz.

Stratejimizin Gezegen başlığı altında, insanlığın önündeki en belirgin krizlerden birisi olan iklim değişikliği ve ekosistem restorasyonu konularını önceliklendirdik. 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı salımına sahip olma vizyonu ortaya koyduk. Bunun yanında Grup olarak salımlarımızı yıllık hedeflerle de takip ediyoruz. Gezegenin sağlığını yeniden sağlamaya olan gereksinimden yola çıkarak ekosistem restorasyonu başlığı altında biyoçeşitlilik ve su konularında hedeflerimizi belirledik. Buna göre her yıl net kârımızın belirli bir bölümünü ekosistem ve biyoçeşitlilik koruma projelerinin yatırımına ayırırken, süreçlerimizde kullandığımız su tüketimini 2030 yılına kadar %50 oranında azaltmayı hedefliyoruz

İnsan ve Kültür başlığı altında yetenek yönetimi, kapsayıcılık ve çeşitlilik, çalışan bağlılığı ve toplumsal yatırımlar konularına yer verdik. Buna göre istenmeyen kayıp oranı, yönetim kurullarındaki kadın üye oranı, çalışan bağlılığı skoru ve toplumsal yatırıma ayrılan pay gibi konularda hedeflerimizi belirledik.

Stratejimizin Dijital Dönüşüm ve İnovasyon başlığı altında ise özellikle sürdürülebilirliğe katkı verecek ürün ve hizmet tasarımlarını hızlandırmak ve bu kategoriye giren ürün ve hizmet sayısını artırmak için sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ayrılan payı artırma hedefindeyiz. Dijital Dönüşüm süreçlerimiz ile hem Grup şirketlerinin hem de dokunduğumuz tüm ekosistemin geleceğe uygun hale gelmesini sağlıyoruz.

Sürdür.Hedeflerimiz

Uzun Vadeli Hedeflerimiz

Gezegen

 • 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımına sahip olmak

 • Her yıl biyoçeşitlilik ve doğa koruma çalışmalarına yapılan yatırımı %20 artırmak

 • 2030 yılına kadar Grup genelinde su tüketimini %50 azaltmak

İnsan ve Kültür

 • İstenmeyen çalışan devir hızını %8-11 aralığında tutmak.

 • Yönetim Kurullarındaki kadın üye oranını %40’a çıkarmak.

 • Çalışan bağlılığı skorunu 2030 yılına kadar %20 artırmak

 • Toplumsal yatırım harcamalarını 2030’a kadar üç katına çıkarmak

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon

 • Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge ve İnovasyon yatırımlarını 2030’a kadar %50 artırmak.