Alarko Holding olarak çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor ve onların sürekli gelişmesini destekleyen bir organizasyon kültürü oluşturmaya çalışıyoruz.

Yetenek yönetimine yaklaşımımız kapsamında değerlendirme, eğitim ve mentorluğu içeren kapsamlı bir süreç yürütüyoruz. Tüm çalışanlarımız için eşit fırsatlar sağlayarak; çalışanlarımıza yeni beceriler ve bilgiler edinmeleri, performanslarını artırmaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri için sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda topluma yatırım yapmanın öneminin de farkındayız. Başarımızın da hizmet verdiğimiz toplulukların refahıyla yakından bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek, toplulukların eğitim ve becerilerini geliştirmek ve yerel kalkınmayı desteklemek için projeler geliştiriyoruz.

Toplumsal Yatırımlar

Alarko Holding olarak hizmet verdiğimiz toplumlara yatırım yapmanın öneminin farkındayız. Bu bağlamda toplumsal yatırım anlayışımızı olumlu sosyal değişimler teşvik etmek ve hizmet verdiğimiz toplumlarla paylaşılan değer yaratmak üzerine kurguladık. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda toplumsal fayda sağlayan girişimlere kaynaklarımızı yönlendirerek sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu etkiler yaratmayı hedefliyoruz.

Kendimizi, faaliyet bölgelerimizdeki toplulukların ihtiyaçlarını anlayarak toplumun iyileştirilmesine katkı sağlayan bir paydaş olarak konumladık. Toplumsal yatırımlarımızda iş birliği ve ortak yaratıcılığı ön planda tutarak sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla yakın bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu çabaların sonucu olarak olumlu toplumsal dönüşüme destek olmayı hedefliyoruz.

Group 4946 (2)

Çalışmalarımız