İklim krizi, ekosistem yıkımı, biyoçeşitlilik krizi ve doğal varlıklar üzerindeki baskı gibi sorunlar her geçen yıl daha da sistemik hâle geliyor.

Sağlıklı bir gezegen olmadan sağlıklı bir ekonomik düzen kurmanın mümkün olmadığının farkındayız. Gezegenimiz üzerinde son birkaç yüzyılda insanlık olarak yarattığımız tahribatın geri çevrilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden de sürdürülebilirlik stratejimizin ana başlıklarından bir tanesini gezegen bileşeni oluşturuyor. İklim değişikliği, ekosistem restorasyonu ve doğal varlıkların korunması ile ilgili hedefler belirleyerek performansımızı geliştirmeye çalışıyoruz.

Ekosistem Restorasyonu

Alarko olarak; sürdürülebilirlik stratejimizin “Gezegen” başlığı altında, ekosistem restorasyonunu öncelikli konularımızdan birisi olarak belirleyerek, biyoçeşitliliğin ve suyun korunması için uzun vadeli hedeflerimizi koyduk. Buna göre her yıl ekosistem restorasyonu ve biyolojik çeşitliliğin korunması için önceki yıla göre %30 daha fazla kaynak ayıracağız.

Yeni iş modelleri ile toprağın sağlığını korumak için onarıcı tarım faaliyetlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Mevcut işlerimizde de çevresel etkimizi azaltmak için projeler yapıyor, bu yönde yatırımlar hayata geçiriyoruz.

Group 4946 (1)

2022 yılında biyoçeşitlilik çalışmalarına yaptığımız harcamalar 4.5 Milyon TL’ye ulaştı.

Group 4947

Su kullanımı konusunda da kritik hedefler belirledik. Su hayatın kaynağı olduğu kadar üretimin de merkezindedir. Her geçen gün daha da zorlaşan suya erişim, özel sektörün konuyla ilgili restorasyon eylemlerinde bulunmasını kaçınılmaz hâle getiriyor. Biz de bu konuyla ilgili sorumluluğumuzun farkındayız ve 2035 yılına kadar grup genelinde kullandığımız tüm suyu yeniden kullanabilir hâle gelmeyi hedefliyoruz. Böylece tamamen döngüsel bir üretim yaklaşımına sahip olmayı hedefliyoruz.

2035 hedefimize uzun vadede ulaşmaya çalışırken Alarko Holding ve Grup şirketleri olarak kullandığımız suyu hâlihazırda azaltmaya çalışıyoruz. 2022 yılında su kullanımımızı 2020 yılına göre %3,5, 2021 yılına göre ise %9 oranında azalttık.

Çalışmalarımız