Av. Nihal Mashaki Seçkin

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1980 Amman/Ürdün doğumludur. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına 2005 yılında Avukat olarak başlayan Mashaki, 2008 yılında finansal hizmetler sektörüne geçti. Türkiye Finans Bankası'nda Şirket Sekreteri ve Kurumsal Yönetim Direktörü göreviyle Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ni ve yönetim kurulu düzeyindeki komiteleri tasarlayıp, hayata geçirilmesine liderlik etti. Baş Hukuk Müşaviri unvanıyla Bankanın hukuki danışmanlık ve dava birimlerini yönetti. Yürüttüğü kurumsal yönetim dönüşüm projesi ile 2016 yılında Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA London UK) tarafından “Yılın En İyi Şirket Sekreteri” ödülüne aday gösterildi. 2018 yılında Holding CEO Danışmanı olarak Şişecam Grubuna katıldı. Grubun kurumsal yönetim ve uyum konusundaki yerel ve global projelerini yönetti. 2021 yıllında enerji grubu Karpowership için kurumsal yönetim çerçevesini tasarlama konusunda Karadeniz Holding CEO'suna danışmanlık yaptı. Mashaki, yönetim kurulu ve komitelerin operasyonlarını iyileştirmeye, şirket içi karar verme süreçlerini ve kontrolleri tanımlamaya ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik hedeflerini somut planlara dönüştürmeye yönelik olarak küresel halka açık şirketlere aktif olarak danışmanlık yapmaktadır. 2012 yılından itibaren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir. London Business School, ICSA, EM ve IFC'den liderlik, kurumsal yönetim, şirket sekreterliği ve sürdürülebilirlik konularında profesyonel sertifikaları bulunmaktadır. 2019'dan itibaren IFC sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim eğitmenliği programının üyesidir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) liderliğinde yürütülen yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması projesine 2020 yılından bu yana çeşitli komitelerin eş başkanı ve üyesi olarak katılmaktadır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve profesyonel eğitmen olarak görev yapan Nihal Mashaki, aynı zamanda TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü'nün kurucu yürütme kurulu üyesidir. Mashaki, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça bilmektedir. İstanbul Barosu’na ve Türkiye Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı olarak avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır. Nihal Mashaki’nin adaylığı Alarko Holding A.Ş.’nin 01.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Av. Nihal Mashaki Seçkin