Eğitim felsefemiz, çalışanlarımızın potansiyelini maksimum düzeyde kullanmalarına olanak tanıyarak, onların kariyer yollarını aydınlatmaktan geçmektedir. Eğitimlerimiz, sektörün önde gelen uzmanları tarafından verilen interaktif ve uygulamalı oturumlarla desteklenmekte olup, yenilikçi yaklaşımı ile liderlik yeteneklerini ve kişisel gelişimi desteklemek amacıyla tasarlanır.

Bu doğrultuda oluşturduğumız eğitim kataloğunda: Oryantasyon sürecine ve çalışan bağlılığına olumlu katkı sağlayacağına inandığımız “Alarko 101”, Performans Yönetim Sistemimizin çıktıları odağında ihtiyaca özel performansın artmasına, motivasyona ve kişisel gelişime katkı sağlamasını planladığımız “Farkındalığımı Artırıyorum”, mesleki gelişime destek olacağına inandığımız “Mesleğimde İlerliyorum”, Alarko liderlerine değer katacağına inandığımız “Yeni Çağın Liderleri” ve kurum verimliliğine destek sağlayacağını düşündüğümüz “Birlikte Gelişiyoruz” eğitim kategorilerimiz, çalışanlarımızın eğitim ve gelişim süreçlerine destek sağlamak amaçlı uygulanmaktadır.