Yeni Fikirler Yarışması

Alarko, çalışanlarının fikirlerini değerli bulurken, onların kurum içindeki etkilerini ve katkılarını vurgulamak, yaratıcılığını teşvik etmek amacıyla her yıl Yeni Fikirler Yarışması düzenler.

Bu yarışma, yeni fikirlerin ve önerilerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için bir platform sunar.

Bu sayade çalışanlarımızın yenilikçi düşüncelerini paylaşmalarını teşvik ederken, kurumsal gelişmeye ve sürdürülebilir başarıya olan katkılarını ödüllendirmeyi amaçlıyoruz.

Toplamda üç farklı kategoride sunulan fikirler, potansiyel faydaları veya gelecekte sağlayabilecekleri etkileri temel alınarak jüri tarafından değerlendirilir.

Her bir kategori için birinci seçilen fikirlere Alarko Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir törende Yeni Fikirler Ödülü takdim edilir.