Alarko Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Kadınların Gücüne Güç Katıyor


Kadınların iş dünyasına ve toplumsal hayata güçlü şekilde katılımına katkıda bulunan projeleriyle insani gelişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya destek veren Alarko Holding, daha yaratıcı, daha yenilikçi, daha adil ve daha eşitlikçi bir yaşam hayalini gerçeğe dönüştürmek için tüm gücüyle çalışıyor.

Ekonomik, toplumsal ve çevresel gelişimi bütünsel bir bakış açısı ile ele alan Alarko Holding, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında öncelikli alan olarak belirlediği fırsat eşitliği ve kadın istihdamına etkin katkı sağlayan ilham verici projelerine büyük bir kararlılıkla devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü yineleyen Alarko Holding, kadınların gücüne güç katan projeleriyle geleceği şekillendirmeye devam ediyor.

Cinsiyet eşitliği alanında eğitimden girişimciliğe, geniş bir perspektifte yürüttükleri çalışmalarla toplumsal dönüşüme katkıda bulunduklarını dile getiren Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, daha eşit bir dünya hayaline sadece bir gün değil, her gün yatırım yaptıklarının altını önemle çizdi. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alarko Holding’in 70 yıldır süregelen başarısında, fırsat eşitliğini temel alan kurumsal yönetim prensiplerimizin büyük payı var. Kadınların gücüne olan inancımızı sosyal sorumluluk projelerimizle de somutlaştırıyor, adil ve eşitlikçi bir dünya için var gücümüzle çalışmaktan gurur duyuyoruz. İnsani gelişim ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kadınların eğitime, iş ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları ve her alanda eşit temsil edilmeleri kritik önem taşıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın istihdamının koşulsuz desteklenmesini Alarko Holding’in dönüşüm yolculuğunun da önemli taahhütlerinden biri olarak görüyoruz. Kadınların iş dünyasındaki varlığını ileri taşımak için eğitime erişimlerini ve girişimciliklerini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olan Alarko Holding, iş süreçlerinde eşitlik ilkesini benimsiyor

Alarko Holding, cinsiyet ayrımcılığına bir son vermeden hiçbir alanda kalkınmanın olmayacağı düşüncesiyle fırsat eşitliğinin sağlandığı adil bir dünya için mücadele ediyor. Bu alanda çözüm üreten küresel inisiyatifleri yakından takip eden ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olan Alarko Holding, iş süreçlerinde de eşitlik ilkesini benimsiyor ve kadınların liderlik pozisyonlarının yanı sıra karar alma mekanizmalarında da daha fazla yer almasını teşvik ediyor.

Girişim Öncüleri projesi ile kadınların iş yaşamına fikirsel ve üretimsel katkısını destekliyor

 

Kadın girişimcileri desteklenmek amacıyla Habitat Derneği iş birliğinde Girişim Öncüleri Projesi’ni hayata geçiren Alarko Holding, kendi işini kurmak isteyen kadınların dijital pazarlama, dijital araç kullanımı, tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Program kapsamında ayrıca kadınlara kooperatif kurma aşamalarına dair bilgiler de veriliyor. Kadınların işgücüne aktif katılımlarını artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında; ilk etapta 420 kadına eğitim imkanı sunan Alarko Holding, projenin bu yıl gerçekleşecek etabıyla birlikte 1400 kadına ulaşmayı hedefliyor.

 

Alarko Eğitim Kültür Vakfı (ALEV) kız öğrencilere sağladığı burslarla yarınlara değer katıyor

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttükleri faaliyetleri Alarko Eğitim-Kültür Vakfı (ALEV) aracılığıyla eğitim alanında da sürdüren Alarko Holding, sağladığı burs imkanlarıyla kız çocuklarının nitelikli eğitime kavuşmalarını sağlayarak fırsat eşitliğini destekliyor. Ülke gençliğini 21. yüzyıl bilgi çağında donanımlı hale getirmenin yanı sıra onların gelişim ve motivasyonlarına katkı sağlamak amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Vakıf, lisede ve üniversitede okuyan başarılı genç kızlara yönelik sunduğu karşılıksız burslarla, onların potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarına olanak tanıyor.

 

Alarko’nun “Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler” projesi, Cumhuriyet’in 100. yılında öğretmenlik mesleğine bir saygı duruşu olarak öne çıkıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki duruşunu uzun vadeli, kapsamlı ve toplumsal fayda yaratacak projelerle destekleyen Alarko Holding, bir ülkenin gelişmişlik seviyesi üzerinde birebir etkili olan eğitmenlere de büyük bir önem atfediyor. Yaşamın her alanında eşitliğe inanan iyi eğitilmiş nesiller yetiştirmenin yolunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünde işaret ettiği öğretmenlerden geçtiğine inanan Alarko Holding, bu kapsamda hayata geçirdiği “Cumhuriyet’in Geleceği Genç Öğretmenler” projesi ile yarınlarımızın teminatı kadın öğretmen adaylarını geleceğe hazırlıyor. Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle öğretmenlik mesleğine bir saygı duruşu olarak nitelendirilen proje kapsamında, Türkiye genelinde eğitim fakültelerinin son sınıflarında okuyan 100 genç kadın öğretmen adayını dokuz ay boyunca hem burs hem de gelişim programları ile destekliyor.


Alarko Holding, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Odaklı Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Kadınların Gücüne Güç Katıyor

Son Haberler

Türkiye’nin Köklü Kurumlarından Alarko Holding, 70. Yılını Yeni Yatırımları, Yeni Hedefleri ve Yeni Logosu ile Kutluyor
14.6.2024

Türkiye’nin Köklü Kurumlarından Alarko Holding, 70. Yılını Yeni Yatırımları, Yeni Hedefleri ve Yeni Logosu ile Kutluyor

Alarko, Enerji Sektörünün Geleceğini Belirleyecek Bir Yatırıma İmza Attı
10.6.2024

Alarko, Enerji Sektörünün Geleceğini Belirleyecek Bir Yatırıma İmza Attı

Alarko Holding’in Girişim Öncüleri Projesinde Yeni Dönem Başlıyor!
10.6.2024

Alarko Holding’in Girişim Öncüleri Projesinde Yeni Dönem Başlıyor!