Tazminat Politikası

ALARKO HOLDİNG A.Ş. TAZMİNAT POLİTİKASI

Alarko Holding AŞ; 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu'nu (“İş Kanunu”) referans kabul ederek Tazminat Politika'sını belirlemiştir.

Bu çerçevede:

  - Kıdem tazminatı; iş sözleşmesi İş Kanunu’nda öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli bir süre kıdemi bulunarak kıdem tazminatı almaya hak kazanan personele veya personelin vefatı halinde kanuni mirasçılarına, İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenir.

  - İhbar tazminatı; İş Kanunu’nun 17’nci maddesine istinaden (i) personelin kıdemine göre İş Kanunu’nda öngörülen sürelere uygun olarak iş sözleşmesinin feshedileceğinin personele bildirilmesi ve iş arama izninin verilmesi suretiyle veya (ii) personele ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretinin nakden ödenmesi suretiyle uygulanır.

İşbu Tazminat Politikası 16/09/2022 tarih ve 870 sayılı Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.